Asamblea ordinaria, (la convocatoria as 19:30h)
Orde do día:
1- Aprobación das asambleas anteriores.
2- Estado de contas e activdades realizadas-
3- Futuro de PG: Continuar ou pechar a asociacion!
4- Rogos e preguntas

Asamblea extraordinaria
Orde do día:
1- Renovación da xunta directiva

Lugar: Facultade de Física da USC.