Loading...
 

Contrato Predoctoral FPU

Tema
Contrato Predoctoral FPU
Fecha límite
16/06/2021
Descripción

OFERTA: El nostre grup d’investigació en Biologia de Sistemes Integrativa, Metabolòmica i Càncer busca candidat/a per sol·licitar un contracte predoctoral per a la formació del professorat universitari (FPU 2020 Ministeri d’Educació). La tesi doctoral es realitzarà al Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona en el marc del projecte d’investigació sobre estratificació de pacients de càncer de còlon segons el seu fenotip metabòlic i cerca de noves teràpies combinades aplicant eines de la medicina personalitzada i de sistemes.
Les Tècniques que s’utilitzaran seran de biologia molecular i cel·lular, així com diferents Tècniques òmiques, incloent la metabolòmica dirigida i amb traçadors, l’estudi de mostres clíniques, models cel·lulars, organoids i models animals. També inclourà anàlisi bioinformàtic per identificar biomarcadors i dissenyar teràpies combinades.
Interessats contactar enviant el CV complet, l’expedient acadèmic i una carta de motivació per correu electrònic (martacascante@ub.edu)
També estem interessants en incorporar candidats/es que desitgin sol·licitar a les diferents convocatòries competitives que es preveu que s’obrin a partir del setembre del 2021 (AGAUR, La Caixa, etc.).
El nostre grup d’investigació té àmplia experiència en la direcció de tesis doctorals a nivell nacional i internacional i disposa de projectes d’investigació finançats que garanteixen el suport necessari per a la realització de la tesi.

CAST: Nuestro grupo de investigación en Biología de Sistemas Integrativa, Metabolómica y Cáncer, busca candidato/a para solicitar un contrato predoctoral para la formación del profesorado universitario (FPU 2020 Ministerio de Educación). La tesis doctoral se realizaría en el Departamento de Bioquímica y Biomedicina Molecular, Facultad de Biología, Universidad de Barcelona en el marco del proyecto de investigación sobre estratificación de pacientes de cáncer de colon de acuerdo con su fenotipo metabólico y búsqueda de nuevas terapias combinadas aplicando herramientas de la medicina personalizada y de sistemas.
El trabajo de tesis incluye técnicas de biología molecular y celular, así como distintas técnicas ómicas incluyendo metabolómica dirigida y con trazadores, estudio de muestras clínicas, modelos celulares, organoides y modelos animales. También incluiría análisis bioinformático para identificar biomarcadores y diseñar terapias combinadas.
Interesados contactar enviando CV completo, expediente académico y carta de motivación por e-mail (martacascante@ub.edu).
También estamos interesados en incorporar candidatos/as que deseen aplicar a las distintas convocatorias competitivas que se prevé abrirán los plazos de solicitud a partir de septiembre 2021 (AGAUR, La Caixa, etc.).
Nuestro grupo de investigación tiene amplia experiencia en la dirección de tesis doctorales a nivel nacional e internacional y dispone de proyectos de investigación financiados que garantizan el soporte necesario para la realización de la tesis.

ItemID


Apúntate a la lista precarios-info

 

Colabora

  • Donar con tarjeta o PayPal: