Loading...
 

Convocatorias Predoctorales: FPI, FPU, CCAA, Fundaciones


Re: ¿¿¿nómina de 920 euros en FPI????

posts: 20

Buenos dias,
hace un mes, alguna becaria lista de la Pompeu Fabra se quejó, y pudo demonstrar que la reducción del 5% no se tiene que aplicar al sueldo de los becarios FPI/FPU. Así que hemos pasado de cobrar 920 euros a 957,07 euros al mes, que no es mucho, pero mejora el moral :-)

Este es el mensaje que recibimos hace un mes:

Benvolguts/udes,

L’any 2010, la retribució mensual dels beneficiaris d’una beca de doctorat FPU o FPI, en la fase de contracte, era de 1.173€. Tot i tractar-se d’un finançament extern a la UPF, a l’estar contractats per una universitat pública es van haver d’aplicar el Reial Decret-Llei 8/2010 i el Decret Llei 3/2010 que preveien una reducció d’un 5% a les nòmines de tot el personal a partir del mes de maig d’aquell any. En conseqüència, la retribució mensual en la fase de contracte va passar a ser de 1.114,35€. Aquest import s’ha mantingut sense increments fins ara.

Recentment, una companya vostra ens ha plantejat que la convocatòria de beques FPU per a l’any 2011 (Orden EDU/61/2011, de 20 de enero, por la que se convocan las ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011), en l’article 11, preveu que l’import mensual de la beca en la fase de contracte sigui de 1.173€ i que aquest import s’apliqui també als beneficiaris d’anteriors convocatòries.

Hem fet consultes a la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i encara no ens han confirmat que havíem d’haver canviat l’import mensual a partir del mes de gener del 2011. Malgrat que encara no tinguem una resposta certa, interpretem que la retribució que heu rebut des del mes de gener de l’any passat ha estat incorrecta i procedim a regularitzar-ho. En la nòmina d’aquest mes de març la retribució serà de 1.173€ i rebreu també els endarreriments que us pertoquin des del mes de gener del 2011, en funció de la data d'inici del vostre contracte.

Els beneficiaris d’ajuts que ja heu finalitzat el període de contracte, aquest mes de març rebreu també els endarreriments que us corresponguin segons el període que hàgiu estat contractats.

Aquesta regularització retributiva també és d’aplicació als beneficiaris d’ajuts del programa FPI (Formació de Personal Investigador).

Disculpeu les molèsties que aquesta situació us hagi pogut ocasionar.

Apúntate a la lista precarios-info

 

Colabora

  • Donar con tarjeta o PayPal: